شب فراق تو هر شب که هست یلداییست

شب که باشد !!

آن هم بلندترین شب سال !!

انار لبهای تو هم که مهیا!!

به !بی نمک هم میشود مکید این انارِ ملس ترک ترک شده را


انار تو باش ، بادام چشمها و پسته خندان لبهایش از من !!
/ 2 نظر / 13 بازدید
مونا

سلام.[گل][گل] واقعا وب قشنگی دارید.موفق باشید.[لبخند]