نزدیکترین طعم لبهایت

محمود امشب گفت:

یارانه بستنی توت فرنگی هرگز برداشته نمیشود

و تا من هستم سهمیه بندی نخواهد شد !!!

چه خوب ،نه؟!!

نزدیکترین طعم به لبهای تو طعم یک بستنی توت فرنگی بر روی نیمکت متحرک یک پارک است !!!!

تجربه ثابت کرده ، یک بستنی توت فرنگی در جهنم  انرژی برابر یک ماه اقامت در جزایر هونولولو  دارد !!!/ 1 نظر / 10 بازدید
محجان

like. خدا توت فرنگی رو از ما نگیره...حالا چه تو جهنم....چه تو بهشت... [نیشخند] موفق باشی و شاد[تایید] یادت باشد که خدا با توست...همین نزدیکی ها.... و تو تنها نیستی[گل][قلب]