سوزد دلم با ساز تو

هرگز نمیدانستم بدون تو این همه  موسیقی دان میشوم !!

دلم بی تو هی شور میزند !!

چشمهایم تار !!/ 5 نظر / 10 بازدید
مسعود

آفرین به مخچه بسیار شایسته تفکر شما! [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] نه اون سزار بدبدخت ترسش علت داشت... از قدرت میترسید، اما چرا؟[سوال]

مسعود

قدیس یعنی پاک و مقدس، اما چرا جهنمیه؟[تعجب][سوال]

seetosky

را اندازی سایت جدید قانونی و معتبر که در عوض کلیک کردن به شما پول میدهد. همین الان ثبت نام کنید . بدون هزینه ثبت نام . با روزی چند دقیقه کار. جز اولین نفرات باشید. برای نحوه کار و عضویت به سایت مراجعه کنید. [رویا]

محمد

دوست عزیز لینک شدید.