همه چیز مصنوعی

همه چی رو مصنوعی کردن ...

گل مصنوعی...

چمن مصنوعی...

دریاچه مصنوعی...

حتی تنفس مصنوعی!!/ 3 نظر / 17 بازدید
zizi

حتی ما هم لبخند مصنوعی می زنیم تا کم نیاوریم.

فالش

اما زیباست؛ حتی اگر مصنوعی