باز هم قصه قطار ...

قبلا میگفتم از این همه آدمی که از قطار پیاده میشوند!!!

یک نفر آشناست و بقیه مسافرند!!!

امروز میگویم !!!

از این همه آدمی که از قطار پیاده میشوند همه آشنا هستند !!!

یک نفر مسافر است !!!


شاید من و تو باز هم توی یک قطار باشیم یک ایستگاه سوار شیم ، یک ایستگاه پیاده شیم ، ولی شما؟؟؟

این عطری که زدید  یک کم برام آشناست ،فکرکنم قبلا جای بوش کرده بودم !!!

/ 2 نظر / 23 بازدید
محجان

غــریبه آشــنا منو همرات ببر به شهر قصه ها... موفق باشی وشاد... یادت باشد که خدا با توست..

secret

سلام قطار می رود تو می روی تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام! یاعلی