از تو افسانه ای خواهم ساخت که مردم جهان،همه عاشقت بشوند

به کسی که عاشق توست                  بگو                       هر روز                       با زیباترین تعابیر جهان                                     بیدرات کند..                                  من اینجا هر شب                                          تو را                                       ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 24 بازدید
بهمن 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
10 پست
آذر 89
10 پست
شعر
2 پست
عاشقانه
6 پست
عشق_نوشت
5 پست
عشق
16 پست
زمان
1 پست
کتاب
1 پست
اسم
1 پست
خواب
2 پست
خاطره
7 پست
زندگی
1 پست
دیوانه
1 پست
هویت
1 پست
بوسه
3 پست
سیگار
1 پست
دروغ
4 پست
مترو
2 پست
قطار
1 پست
ابلیس
1 پست
گمراه
1 پست
ّبیماری
1 پست
گیسو
1 پست
یلدا
1 پست
شاه_دل
1 پست
بستنی
1 پست